УЧЕБНА ПРОГРАМА И МАТЕРИАЛИ ПО „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА“ ЗА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА“

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА“ ЗА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА“

ТЕСТОВЕ ПО „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА“ ЗА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА“