09февр./21

Лекционен курс по дисциплината „СПЕШНА МЕДИЦИНА“ за студенти по специалността „МЕДИЦИНА“

Уважаеми колеги, На основание на заповед на Ректора на Тракийския Университет се продължава с дистанционната (online) форма на провеждане на лекционния курс по дисциплината. Вижте малка помощ за дистанционното обучение по медицина.Read More…