09сеп./21

МЕТОДИКА

за провеждане на обучението в Медицински Факултет на Тракийски Университет през зимния семестър на учебната 2021-2022 г в условията на COVID-19 пандемия.

06сеп./21

Лекционен курс по дисциплината „Анестезиология и Интензивна медицина“ за студенти по специалността „Медицина“

Уважаеми колеги, Предлагам на Вашето внимание график за зимен семестър на дисциплината „Анестезиология и Интензивна медицина“ за студенти по специалността „Медицина“. Началото на семестъра е на 13.09.2021 година. Всички лекции ще сеRead More…