07фев./24

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание лекционния курс по дисциплината „Спешна медицина“ за студенти по специалността „Медицина“. Той ще се провежда по установения график всяка сряда от 15:15 часа във Втора зала в продължение на седем седмици. Както досега, в края на лекционния курс се предвижда провеждането на тест върху дисциплината. Кураж!