All posts by admin

02мар./21

Искрени благодарности на колегите

Николай Христов ХРИСТОВ – фак. No. 3691 Кристиян ДЕРВИШОВ – фак. No. 2155 които бяха назначени и работиха доброволно като медицински специалисти в COVID-19 Интензивното отделение  на Отделението за Анестезия и ИнтензивноRead More…

09февр./21

Лекционен курс по дисциплината „СПЕШНА МЕДИЦИНА“ за студенти по специалността „МЕДИЦИНА“

Уважаеми колеги, На основание на заповед на Ректора на Тракийския Университет се продължава с дистанционната (online) форма на провеждане на лекционния курс по дисциплината. Вижте малка помощ за дистанционното обучение по медицина.Read More…